Η επιλογή δεν ήταν εύκολη, καθώς οι προτάσεις ήταν πολλές και αξιόλογες. Σχεδόν 190 αιτήσεις έγιναν για τις 4 περιφερειακές εκδόσεις του προγράμματος, με αυτήν που υλοποιεί το Found.ation να συγκεντρώνει τις περισσότερες! Συνολικά, 28 ομάδες επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να αναπτύξουν την ιδέα τους με την πολύτιμη καθοδήγηση του EIT Digital, 8 από τις οποίες θα φιλοξενηθούν στο Found.ation για το Bootcamp και την περίοδο επιτάχυνσης.

Αυτές είναι οι οκτώ ομάδες που τελικά έγιναν δεκτές στο accelerator program:

Alumni Reach
A platform enabling companies to make the most of their alumni network. It assembles information on former employees and automatically identifies most suitable contacts.Epsilon
A solution that helps publishers connect with their audience and receive feedback through personalized online communication.

Iqrate
iqrate is a service that provides market intelligence to hotels owners and their partners, enabling them to optimize their pricing and maximize their revenue.

Morphe
Morphe is a start-up biotech company that develops 3D printed patient-specific phantoms replicating a patient’s anatomy for radiotherapy purposes.

PlaceME
An augmented reality application that enables home retailers to showcase their products, and users to visualize them in their own space.

RAMP
An AI driven assistant that listens to your meetings, takes notes and sets up actions and follow-ups based on your conversation.

Realchain
A platform for tokenization of real estate assets, targeting funds and wealth managers seeking to run Security Token Offerings (STO) to raise capital.

Summarly.ai
Summarly aims to save you time by summarizing your email conversations, using ML and NLP technologies and presenting digestible highlights.