Οι μικροπιστώσεις ως εργαλείο ανάπτυξης της οικονομίας και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.

H AFI εισάγει τις μικροπιστώσεις (microfinance) στην Ελλάδα, θα παρουσιαστούν οι δράσεις της νέας αυτής οργάνωσης, οι δυνατότητες εναλλακτικής χρηματοδότησης για τα πρώτα βήματα των Start-ups, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η διαδικασία χρηματοδότησης, καθώς και μερικά παραδείγματα επιχειρηματιών που πέτυχαν χάρη σε αυτό το νέο εργαλείο χρηματοδότησης.

Ομιλήτρια: Μαρίσα Αντωνοπούλου (ACCA), Action Finance Initiative, Microcredit Development Officer

Η Μαρίσα Αντωνοπούλου, γεννημένη στη Νότια Αφρική, έχει σπουδάσει Φιλοσοφία και Οικονομικά στο University of Bristol και πριν την AFI εργάστηκε για 5 χρόνια στην PwC. Έχει εμπειρία σε business planning, sales projections, auditng and accounting.