Σκοπός:

Σκοπός της διημερίδας είναι να μεταδώσει στους συμμετέχοντες που διαθέτουν μικρή εμπειρία σε οικονομικά θέματα, τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και πρακτικά εργαλεία των Οικονομικών των Επιχειρήσεων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν έγκαιρα αποφάσεις, να προβλέπουν τις οικονομικές συνέπειες των αποφάσεων αυτών, να τις αξιολογούν ερμηνεύοντας και συσχετίζοντας οικονομικά, εμπορικά μεγέθη και δείκτες, να παρακολουθούν την πορεία των στόχων, να προβαίνουν έγκαιρα σε διορθωτικές ενέργειες και τέλος να συντονίζουν αποτελεσματικά την επικοινωνία μεταξύ των ατόμων που καλύπτουν τα διαφορετικά πόστα μιας εταιρείας.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εν δυνάμει και νέους επιχειρηματίες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους πάνω στο πεδίο της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το γνωστικό και πρακτικό σκέλος των Οικονομικών μιας Επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε startup εταιρείες, σε νέους Επιχειρηματίες και Στελέχη που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε τμήματα εταιρειών όπως: Πωλήσεις, Διοίκηση Λειτουργιών, Marketing, Προμήθειες, Παραγωγή, Logistics, HR, Οικονομικές Υπηρεσίες/Λογιστήριο.

Συνοπτικό πρόγραμμα:

 1. Ερμηνεία Οικονομικών και Εμπορικών Μεγεθών
 • Κατηγορίες Πωλήσεων
 • Τι είναι το Κόστος Πωληθέντων
 • Τι είναι το Κόστος Πωλήσεων
 • Τι ονομάζουμε Μικτό Κέρδος και πως επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης
 • Περιθώρια Μικτού Κέρδους : Margin και Markup. Πως διαμορφώνουν ή επηρεάζουν την τιμολογιακή πολιτική. Η σημασία των εκπτώσεων
 • Ποια είναι (αναλυτικά) τα έξοδα κατά είδος και ποια τα έξοδα κατά προορισμό (Κέντρα Κόστους). Πως επηρεάζουν την κερδοφορία μίας επιχείρησης
 • Κόστος χρήματος (τόκοι) και επιτόκια δανεισμού ή καταθέσεων. Επιδράσεις στα αποτελέσματα τι είναι τα: Πάγια στοιχεία, Αποσβέσεις, Αποθέματα, Απαιτήσεις, Διαθέσιμα, Καθαρή θέση, Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

 

 1. Οικονομικές και Εμπορικές Πολιτικές
 • Τιμολογιακές πολιτικές: Τι πρέπει να προσέχουμε
 • Πολιτικές Πιστώσεων: Πως επηρεάζει την πορεία της επιχείρησης η ακολουθούμενη πολιτική πιστώσεων σε πελάτες και προμηθευτές. Πλαφόν (όρια) πιστώσεων και προσδιορισμός του βέλτιστου χρόνου είσπραξης και πληρωμής. Πως επηρεάζουν οι εκπτώσεις που λαμβάνουμε ή δίνουμε
 • Πολιτικές Δαπανών & Εξόδων: Μέχρι που;
 • Επενδυτικές Πολιτικές: Πρέπει ! μπορούμε;
 • Πολιτικές Ρευστότητας: Τι πρέπει να παρακολουθούμε και να προσέχουμε κάθε μέρα
 • Στρατηγικές των επιχειρήσεων: Πως διαμορφώνουμε Εμπορική και Οικονομική πολιτική

 

 1. Ανάλυση και Ερμηνεία Οικονομικών & Εμπορικών Στοιχείων
 • Τι – με απλά λόγια – απεικονίζουν και που χρησιμεύουν οι Οικονομικές Καταστάσεις και οι Οικονομικές / Εμπορικές Αναφορές (reporting)
 • Συσχέτιση και αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των επιμέρους οικονομικών μεγεθών και στοιχείων της επιχείρησης
 • Έννοια και χρησιμότητα  των εμπορικών και οικονομικών δεικτών (ρευστότητας, εισπράξεων, πληρωμών, κεφαλαίου κίνησης, καθαρής θέσης, κόστους πωληθέντων, μικτών κερδών, δαπανών, επενδύσεων, δανειακής εξάρτησης)
 • Ανάλυση Νεκρού σημείου (Break Even Point): Μέχρι που πρέπει τουλάχιστον να πουλάμε;
 • Πώς επηρεάζεται οικονομικά μία επιχείρηση από εμπορικές αποφάσεις (σε θέματα τιμών, εκπτώσεων, ποσοστών μικτού κέρδους, τρόπου πληρωμής και είσπραξης, χρόνου αποθεματοποίησης, εξόδων, κλπ)
 • Αξιολόγηση πορείας μίας επιχείρησης (της δικής μας, του ανταγωνισμού, των πελατών). Πως ήμαστε σε σχέση με τον ανταγωνισμό και τον κλάδο;
 • Αποτύπωση των προοπτικών μίας επιχείρησης (ιδίας, ανταγωνισμού, πελατών). Κίνδυνοι και ευκαιρίες.
 1. Εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία
 1. Ανάπτυξη κερδών και ανάπτυξη ρευστότητας σε μία startup

 Πως επηρεάζει το εξωτερικό μας περιβάλλον: Capital controls, φορολογία κερδών, προκαταβολή φόρου, ανεργία, πιστώσεις από τράπεζες και προμηθευτές εξωτερικού, επιτόκια, ασφαλιστικές εισφορές, κατά κεφαλή εισόδημα, Δημόσιο και Ιδιωτικό χρέος, ΑΕΠ, κεφαλαιακή διάρθρωση τραπεζών κλπ.


Εισηγητής:
Γιάννης Ζησιμάτος

Ο Γιάννης Ζησιμάτος είναι γεννημένος το 1965 στην Αθήνα. Είναι Οικονομολόγος Επιχειρήσεων (Business Finance), απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει Master in Business Administration (MBA) από το AGSM & Nottingham University, Certificate in IFRS, έχει ολοκληρώσει τις εξ αποστάσεως σπουδές του στο πρόγραμμα του Harvard Business Publishing “Harvard ManageMentor” από την Being Essential, κατέχει άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος, άδεια Φοροτέχνη Α τάξεως, είναι πιστοποιημένος εισηγητής εκπαιδευτικών σεμιναρίων, έχει διατελέσει θεματικός σύμβουλος ΕΟΜΜΕΧ και είναι ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (ΙΟΦΟΜ).

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1988 και διετέλεσε επί σειρά ετών Προϊστάμενος (1992 – 1995) και Διευθυντής (1996 – 2005) σε μεσαίες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, περνώντας από όλες τις λειτουργίες μιας επιχειρηματικής μονάδας όπως Πωλήσεις, Παραγωγή, Λογιστήριο, Αγορές, Εσωτερικό Έλεγχο, Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και Οικονομική Διεύθυνση ως Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής.

Από το 2006 είναι Επιχειρηματικός Σύμβουλος και part-time Οικονομικός Διευθυντής Επιχειρήσεων.

Ως Διευθυντής Επιχειρήσεων και ως Επιχειρηματικός Σύμβουλός έχει φέρει εις πέρας δεκάδες επιχειρηματικές μελέτες, οικονομικές μελέτες καθώς και έργα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων.

Τέλος, έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα, ΜΒΑ, σε προγράμματα Diploma in Sales Management καθώς και σε πλήθος σεμιναρίων Οικονομικής, Διοικητικής και Λογιστικής κατεύθυνσης όπως συνοπτικά : Οικονομικά για μη Οικονομικούς, Budgeting – Οικονομικός Προγραμματισμός, Ταμειακός Προγραμματισμός, Οικονομικά για προσωπικό και στελέχη πωλήσεων, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Βιομηχανική Κοστολόγηση & Κοστολόγηση Υπηρεσιών, Μηχανογραφημένη Λογιστική και Εμπορική Διαχείριση, Λογιστική Κόστους, Management Reporting, Αξιολόγηση Οικονομικών Καταστάσεων, Αποτελεσματικό  Μάνατζμεντ, Αποτελεσματική Επικοινωνία στους Χώρους Εργασίας, Διαδικασίες Λήψης Αποτελεσματικών Αποφάσεων, Σχεδιασμός – Προγραμματισμός & Διαχείριση Αλλαγών.

 

Συνοπτικό πρόγραμμα:

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 17:00 – 21:00

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 17:00 – 21:00

Συνολική διάρκεια: 8 ώρες

Αρχική τιμή: 240 ευρώ  τιμή Found.ation 140 ευρώ

 

Στο τέλος θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης από το Found.ation.