Τι είναι το ember.js;
Γιατί να το επιλέξετε και ποια τα πλεονεκτήματα έναντι των άλλων javascript frameworks;

Μάθετε πώς να ξεκινήσετε να δημιουργείτε web applications με χρήση του ember.js.