Η Socialinnov, ο εκπαιδευτικός βραχίονας του Found.ation, είναι ένας οργανισμός που συμβάλλει στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και στη συνεχή αναβάθμιση της τεχνογνωσίας ΤΠΕ στην ελληνική αγορά εργασίας. Μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στόχος της Socialinnov είναι η μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και η δημιουργία ίσων ευκαιριών απασχόλησης για όλους. 

Στη Socialinnov αναζητάμε συνεργάτη με την ιδιότητα του συντονιστή επιμόρφωσης και εκπαιδευτή στις Νέες Τεχνολογίες για ωρομίσθια απασχόληση σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και με άμεση διαθεσιμότητα. 

Καθήκοντα/αρμοδιότητες 

Στα καθήκοντά του/της περιλαμβάνονται: 

  • ο συντονισμός, ο προγραμματισμός, η διεξαγωγή και η παροχή εκπαιδευτικού έργου στους κύκλους επιμόρφωσης (αρχαρίων και προχωρημένων),  
  • η παροχή ανατροφοδότησης στον εκπαιδευτές της ομάδας του/της,  
  • η παροχή εξατομικευμένης διδασκαλίας σε κάθε μαθητή με την προώθηση της διαδραστικής μάθησης, 

Απαραίτητα τυπικά προσόντα 

  • τίτλος σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής για ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Μηχανικών Η/Υ, 
  • εμπειρία στη διδασκαλία ECDL, 
  • εμπειρία στην οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης  στις Νέες Τεχνολογίες-ΠΤΕ σε προσφυγικές ή ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,   
  • πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

Επιπρόσθετα προσόντα  

  • μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Νέες Τεχνολογίες/ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τις επιστήμες της Αγωγής ή άλλος συναφής τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών 

Οφέλη 

  • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας, 
  • Ευκαιρία συμβολής στη μετάδοση γνώσεων και στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στο info@socialinnov.gr το αργότερο έως τις 20/05/2019.